test

's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade

Postbus 90
2690 AB 's-Gravenzande

E-mail
KvK nr. 40397633

ANBI Informatie

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de uitoefening van hun functie) kunnen eventueel worden vergoed. Download hier een volledige sheet met ANBI informatie incl. het overzicht met de balans en de staat van baten en lasten.

Het Bestuur

Het bestuur van de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade bestaat uit de volgende personen.
Voorzitter en ICT
Marc Bakema
Secretaris
Tanya Middelburg
Penningmeester en externe betrekkingen
Tom Ouwerling
Materiaal en operaties
Bas den Bleker
Opleidingen
Erik Willems
Voorlichting en werving
Daphne Smit
Vrijwilligersbeleid
Mark de Groot

Wij zijn aangesloten bij

Het laatste nieuws

Volg ons op Social Media

Volg ons op Facebook, Twitter en Flickr om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de reddingsbrigade en belangrijke informatie over de Westlandse kust.
Contact opnemen met onze persvoorlichter via .

Cijfers

Inzetten Acties waarbij sprake is van een redding uit een levensbedreigende situatie en alarmeringen van de alarmploeg. Eerste Hulp Alleen Eerst Hulp bij serieus letsel getoond. Uren toezicht uren dat onze strandpost geopend is geweest. Lifeguards Aantal gediplomeerde leden met tenminste Jr. Lifeguard Beach. Jaartal De cijfers van 2014 zijn totalen t/m 31 dec. De cijfers van 2015 zijn totalen t/m 6 sept.
jaartal
inzetten
eerste hulp
toezicht
lifeguards
2015
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
jaartal
inzetten
eerste hulp
toezicht
lifeguards
2015
0
0
0
0
2014
0
0
0
0

Informatie over het strand

Veilig genieten van zee, zon en water in Westland?

 • Ga alleen zwemmen op plaatsen waar dat is toegestaan.
 • Houd kinderen altijd in de gaten, zowel in het water als op het strand.
 • Alcohol & zwemmen gaan niet samen. Dit is levensgevaarlijk.
 • Zwem nooit alleen. Zelfs de beste zwemmer kan in problemen raken.
 • Gebruik bij aflandige wind geen drijvende voorwerpen.
 • Graaf op het strand geen diepe kuilen wegens instortings- & verstikkingsgevaar.
 • Spring niet van golfbrekers of andere bouwwerken.
 • Houdt u aan de aangewezen zones voor diverse watersporten.
 • Let op de waarschuwingsvlaggen.
 • Volg de aanwijzingen van de Reddingsbrigade altijd op!
Met internationale vlaggen in verschillende kleuren worden langs de kust diverse waarschuwingen gegeven.

Als deze vlag wappert op de strandpost zijn er lifeguards aanwezig.
Drijvende voorwerpen verboden.
Het is gevaarlijk om te baden of te zwemmen.
Het is verboden te baden of te zwemmen.
In de zone tussen de twee vlaggen mag u aan toegestane watersporten doen.
Er is een kind gevonden.
Lifeguards houden tussen de twee vlaggen toezicht. Watersport is in deze zone verboden.
Het is verboden te baden of te zwemmen tussen de twee vlaggen.

Redders gezocht!

Jeugdlid, lifeguard of vrijwilliger…

De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade bewaakt al meer dan 65 jaar het ’s-Gravenzandse strand. Wij zijn altijd
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor de strandveiligheid. Er is een breed scala aan
opleidingen waar leden van jong tot oud aan kunnen deelnemen. Maar onze vrijwilligers zijn niet alleen actief als lifeguard op het strand.
Er zijn ook leden die bijvoorbeeld een functie bekleden in een commissie, lesgeven in het zwembad of ondersteunen op het gebied van onderhoud, ICT of voorlichting.
Kortom, iedereen met een passie voor het werk van de reddingsbrigade is welkom!
Wil jij je ook inzetten binnen onze vereniging? Neem dan contact met ons op!

Onze taken

Hulp verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water.

De GVRB streeft ernaar haar overeengekomen taken, zijnde preventieve en repressieve (strand)hulpverlening, op een kwalitatief hoog niveau uit te voeren met haar vrijwilligers en hiermee aan de wensen van de strandgebruikers en haar opdrachtgevers te voldoen.

visie

De GVRB maakt onderdeel uit van de professionele hulpverleningsketen en is aangewezen hulpverlener voor preventieve en repressieve hulpverlening op en rond het strand met kwalitatief goed opgeleide professionele vrijwilligers en ondersteund door kwalitatief goed materiaal.

Doelstelling

 • De verdrinkingsdood bestrijden;
 • Hulp verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water;
 • Het zwemmend en varend redden bevorderen;
 • Het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder;
 • Hulp verlenen aan drenkelingen en andere door ongevallen getroffen personen.

Samenwerking

De GVRB werkt nauw samen met diverse organisaties in het kader van het bestrijden van de verdrinkingsdood. De samenwerking is met de meeste instanties vastgelegd in convenanten, waarin de afspraken en procedures zijn beschreven.

De 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingbrigade

Opgericht in 1950

Ons doel is het bestrijden van de verdrinkingsdood, in de ruimste zin van het woord. Dit doen wij primair door op het Westlandse strand preventief en waar nodig repressief op te treden. Maar ook d.m.v. opleiding en voorlichting. Binnen de vereniging is voor iedereen wel iets te doen.

Lid worden?

Iedereen is welkom als lid van de Reddingsbrigade! Jeugdleden van 6 jaar of ouder moeten in het bezit zijn van de zwemdiploma’s A en B. Wil je als vrijwilliger je steentje bijdragen in een van de ondersteunende functies of als kader- of bestuurslid, dan zijn zwemdiploma’s niet per se noodzakelijk.