Over ons

Actief sinds 1950

De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) bewaakt al 70 jaar het ’s-Gravenzandse strand. Met meer dan 260 leden organiseren we opleidingen, plegen we onderhoud aan materiaal en vastgoed, organiseren we vrijwilligersactiviteiten en geven we invulling aan de preventieve en repressieve (strand)hulpverlening rondom het ’s-Gravenzandse strand en de Zandmotor. De GVRB werkt nauw samen met diverse organisaties om de strandveiligheid te waarborgen.


Missie

De GVRB streeft ernaar haar overeengekomen taken, zijnde preventieve en repressieve (strand)hulpverlening, op een kwalitatief hoog niveau uit te voeren met haar vrijwilligers en hiermee aan de wensen van de strandgebruikers en haar opdrachtgevers te voldoen.


Visie

De GVRB maakt onderdeel uit van de professionele hulpverleningsketen en is aangewezen hulpverlener voor preventieve en repressieve hulpverlening op en rond het strand met kwalitatief goed opgeleide professionele vrijwilligers en ondersteund door kwalitatief goed materiaal.


Doelstelling

 • De verdrinkingsdood bestrijden;
 • Hulp verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water;
 • Het zwemmend en varend redden bevorderen;
 • Het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder;
 • Hulp verlenen aan drenkelingen en andere door ongevallen getroffen personen.


Identiteit en kernwaarden

 • Professionele en deskundige dienstverlener
 • Daadkrachtig en draagkrachtig
 • Sociaal en collegiaal
 • Actief en betrokken
 • Transparant en toegankelijk
 • Maatschappelijk betrokken


Financiën

De GVRB heeft een dienstverleningsovereenkomst met Gemeente Westland voor de strandbewakingsactiviteiten. Daarnaast voorziet Gemeente Westland de reddingsbrigade van groot materiaal en gebouwen volgens een vast investeringsschema. De GVRB heeft tevens een dienstverleningsovereenkomst met de Provincie Zuid-Holland voor zowel de preventieve als de repressieve bewakingstaken rond de Zandmotor. De leden betalen jaarlijks contributie voor alle verenigingsactiviteiten. Ook ontvangt de GVRB jaarlijks giften en schenkingen. Deze middelen worden aangewend voor speciale projecten die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.


Jaarverslag

Het jaarverslag van de GVRB geeft een goed beeld over het functioneren van de vereniging, activiteiten, werkzaamheden en hulpverleningen. Klik hier voor het meest recente jaarverslag.


Privacybeleid

De GVRB hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door GVRB dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het privacybeleid is opgesteld om de privacy van leden en personen die met de GVRB in aanraking komen te kunnen garanderen. Lees hier meer over het privacybeleid.

Cookies?

Klik hier om je toestemming voor cookies in te trekken

Organisatie

De organisatie van de GVRB bestaat uit een bestuur en verschillende commissies en werkgroepen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de uitoefenen van hun functie) kunnen eventueel worden vergoed.

Het bestuur van de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter en ICT
Patrick van Eijsden
Secretaris
Peter Smoor
Penningmeester
Niek Slegt
Transformatie
Erik Willems
Operaties
Florian de Krom
Vrijwilligers en Voorlichting & Werving
Daphne Smit
Materiaal
Mathijs van de Kuil
Opleidingen
Lars Pepermans