Over ons

Actief sinds 1950

De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade (GVRB) bewaakt al meer dan 70 jaar het ’s-Gravenzandse strand. Met meer dan 260 leden organiseren we opleidingen, plegen we onderhoud aan materiaal en vastgoed, organiseren we vrijwilligersactiviteiten en geven we invulling aan de preventieve en repressieve (strand)hulpverlening rondom het ’s-Gravenzandse strand en de Zandmotor. De GVRB werkt nauw samen met diverse organisaties om de strandveiligheid te waarborgen.


Missie

Onze missie ligt vast in onze doelstelling.

Doelstelling:

De ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade heeft ten doel: de verdrinkingsdood te bestrijden; hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water; het zwemmend en het varend redden te bevorderen; het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder; hulp te verlenen aan drenkelingen en andere door ongevallen getroffen personen.


Visie

Wij staan voor een veilig verblijf aan de Westlandse Noordzeekust en dragen hier preventief, proactief en repressief aan bij. Ook bieden wij hulp bij wateroverlast, overstromingen en natuurrampen in geheel Nederland. Dit doen wij met goed opgeleide vrijwilligers en specialistische reddingsmiddelen.


Doelstelling

 • De verdrinkingsdood bestrijden;
 • Hulp verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van ongevallen te water;
 • Het zwemmend en varend redden bevorderen;
 • Het bevorderen van de zwemkunst in het algemeen en het redden van drenkelingen in het bijzonder;
 • Hulp verlenen aan drenkelingen en andere door ongevallen getroffen personen.


Identiteit en kernwaarden

Wij staan voor de onderstaande kernwaarden. Onze vrijwilligers en partners weten wat ze van elkaar en ons mogen verwachten.

 • Professionele en deskundige dienstverlener
 • Daadkrachtig en draagkrachtig
 • Sociaal en collegiaal
 • Actief en betrokken
 • Transparant en toegankelijk
 • Maatschappelijk betrokken


Strategie

Onze strategie is ontwikkeld rond drie strategische pijlers.

Preventie:

 • Het geven van voorlichting over het bestrijden van de verdrinkingsdood;
 • Het geven van voorlichting aan bezoekers van de Westlandse Noordzeekust;
 • Het geven van advies aan partners en overheden.

Proactief:

 • Het opleiden en trainen van lifesavers en lifeguards;
 • Oefenen met onze lifeguards en hulpverleningspartners;
 • Het informeren van bezoekers van de Westlandse Noordzeekust;
 • Het gereed stellen van onze reddingmaterialen en ondersteunende ICT-systemen.

Repressie:

 • Inzet van de strandwacht in het zomerseizoen om hulp te bieden aan strandbezoekers langs de Westlandse Noordzeekust;
 • Het hele jaar door een alarmploeg oproepbaar om mensen in nood aan de Westlandse Noordzeekust te helpen;
 • Een Nationale Reddingsvloot eenheid inzetbaar voor hulp bij wateroverlast, overstromingen en natuurrampen in geheel Nederland.

Financiën

De GVRB heeft een dienstverleningsovereenkomst met Gemeente Westland voor de strandbewakingsactiviteiten. Daarnaast voorziet Gemeente Westland de reddingsbrigade van groot materiaal en gebouwen volgens een vast investeringsschema. De leden betalen jaarlijks contributie voor alle verenigingsactiviteiten. Ook ontvangt de GVRB jaarlijks giften en schenkingen. Deze middelen worden aangewend voor speciale projecten die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.


Jaarverslag

Het jaarverslag van de GVRB geeft een goed beeld over het functioneren van de vereniging, activiteiten, werkzaamheden en hulpverleningen. Klik hier voor het meest recente jaarverslag.


Privacybeleid

De GVRB hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door GVRB dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het privacybeleid is opgesteld om de privacy van leden en personen die met de GVRB in aanraking komen te kunnen garanderen. Lees hier meer over het privacybeleid.

Cookies?

Klik hier om je toestemming voor cookies in te trekken

Organisatie

De organisatie van de GVRB bestaat uit een bestuur en verschillende commissies en werkgroepen. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten (kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt bij de uitoefenen van hun functie) kunnen eventueel worden vergoed.

Het bestuur van de 's-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter en ICT
Patrick van Eijsden
Secretaris
Jony Bruin
Penningmeester
Niek Slegt
Operaties
Florian de Krom
Vrijwilligers en Voorlichting & Werving
Daphne Smit
Materiaal & Vastgoed
Mathijs van de Kuil
Opleidingen
Lars Pepermans